HSP coaching vanuit het hart  
 
Bel of app 06 4000 9993 voor een gratis kennismakingsgesprek


Coaching voor hoogsensitieve studenten

Wat levert een coaching je op?

 • inzicht/kennis van hoogsensitiviteit als karaktereigenschap (en dus níet als stoornis of etiket).
 • kennis van jouw eigen sterke punten en de eigenschappen waar je last van hebt.
 • concrete oefeningen en tips om te leren om te gaan met je 'lastige' eigenschappen.
 • inzicht via modellen en tekeningen over hoe onze maatschappij haaks staat op ons karakter, en daardoor meer begrip voor jezelf.
 • goed leren kennen van de overtuigingen die in je hoofd zijn opgeslagen, en weten hoe ze erop komen, en hoe je er minder last van kunt hebben.
 • leren hoe je om kunt gaan met stress en haast: tips & tricks, en een speciale ontspanningsoefening voor hoogsensitieve personen.
 • desgewenst: leren plannen, zodat je minder stress ervaart.
 • inzicht/kennis van de karakters van anderen, bijvoorbeeld je ouders en je vrienden, en inzicht en begrip in de communicatieproblemen als je elkaar niet    begrijpt. Tips om je omgeving meer te leren begrijpen, en hen te leren hoe jij bent.
 • desgewenst: gesprek met je ouders of een docent, om hem/haar vanuit mijn kennis meer informatie te geven over hoogsensitieve eigenschappen     (soms moeten 'ze' het van 'een professional' horen).


Wanneer kan coaching nuttig voor je zijn?  

 • je voelt je tijdens je studie heel vaak moe en overbelast
 • je twijfelt of je de studie wel aankunt
 • je vraagt je vaak af of deze studie wel bij je past
 • je voelt je vaak overbelast in de overvolle zalen en campussen
 • je begrijpt je medestudenten vaak niet, die alles aan lijken te kunnen
 • je twijfelt soms aan jezelf, voelt je onrustig of gedeprimeerd
 • je voelt je niet 'normaal' zoals de anderen
 • je hebt veel last van 'harde' docenten die geen begrip tonen en alleen maar eisen lijken te stellen

Als je daarnaast vermoedt of weet dat je hoogsensitief bent, dan bied ik je een effectieve coaching om jezelf goed te leren kennen en beter om te kunnen gaan met de situaties in je leven: studie, vrienden, hobbies, familie. Je zult leren hoe je temperament precies in elkaar zit, en dat je beslist geen stoornis of afwijking hebt. Je zult leren waar je sterke punten zitten, en hoe je daar gebruik van kunt maken in je studie. En je zult leren om jezelf goed genoeg te vinden, zelfs beter dan dat, jezelf te waarderen om hoe je bent. Een hoogsensitief persoon is in aanleg juist een heel sterk persoon. De reden dat je je niet zo voelt is vaak dat hoogsensitiviteit als karakter in onze maatschappij meestal niet wordt herkend, erkend en gewaardeerd. Kies voor jezelf, en neem hier geen genoegen mee. Als je jezelf leert kennen en waarderen, kun je bergen verzetten!


Waarom is het zo belangrijk om als hoogsensitieve student jezelf te leren kennen? 

Als je een HSP èn student bent, dan is het niet denkbeeldig dat je jezelf tegenkomt tijdens je studie, en je afvraagt waarom je zo anders lijkt te zijn dan de gemiddelde student. En waarom je zo vaak last hebt van alle drukte en eisen tijdens de opleiding. Je kunt je zelfs gaan afvragen of de studie wel bij je past, of studeren wel bij je past, en of je wel geschikt bent om het beroep waar je voor studeert uit te oefenen. Als je te lang wacht kun je zelfs last krijgen van een burnout, overspannenheid of angstklachten. Als een hoogsensitief persoon hier te lang in doorgaat gaat hij/zij zich afvragen of hij/zij als mèns wel goed genoeg bent. Het liefst gun ik alle hoogsensitieve personen dat het zo ver niet komt. Maar als je besluit dat je jezelf wilt leren kennen, en een sterk mens wilt worden, en je zit ergens in een fase waarin je vast komt te zitten, dan wil ik je graag begeleiden in dit bijzondere proces. Ik ben van nature nuchter, relativerend en hou van een flinke dosis humor om alles niet té zwaar en serieus te maken. Maar, alles wat ik zeg en doe komt uit mijn hart. Als je wilt, kun je me direct bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06 4000 9993. Je bent welkom!

Foto door ThisisEngineering RAEng van Unsplash

Studeren met een hoogsensitief brein

In december 2022 was ik gastspreker in het HSP-café op de Hogeschool Windesheim in Zwolle, voor studenten die zich afvragen of hun vermoeidheid en overprikkeling komt omdat ze een hoogsensitieve persoonlijkheid hebben. Hierbij ging het erom de studenten zo praktisch mogelijk te adviseren over hoe ze om kunnen gaan met hun HSP temperament in een drukke, veeleisende omgeving/studie. Ze waren zeer betrokken en geïnteresseerd, en gaven aan vaak overbelast te zijn en zich soms af te vragen of ze wel geschikt zijn voor hun studie vanwege hun hoogsensitieve karakter.  De studenten vertelden me hoe hoog de werkdruk is in deze tijd. Veel docenten geven opdrachten die in kort tijdsbestek klaar moeten zijn, zonder rekening te houden met alle opdrachten die de studenten al hebben gekregen bij andere vakken. De druk om te presteren is hoog, en er wordt veel van ze verwacht. Daarnaast redden veel studenten het financieel niet meer in deze tijd om zonder bijbaantje zich financieel te redden. Bovendien zijn de verwachtingen in de omgeving vaak hooggespannen. 


Wat zijn de uitdagingen voor en wat zijn de talenten van hoogsensitieve studenten?

Als je een hoogsensitief persoon bent, dan hoor je tot de 15-20 % van de mensen waarvan bewezen is dat ze een veel beter, sterker werkend zenuwstelsel hebben dan gemiddeld. Dit is een normaal temperament, maar omdat de meeste mensen niet hoog sensitief zijn zul je in je studie vaak merken dat je omgeving en je docenten totaal niet in de gaten hebben waar onze talenten liggen. Daardoor is de kans groot dat je meer in de "last-kant" kom te zitten, dan in de "talentenkant". Gelukkig helpt het enorm als je veel weet over hoogsensitiviteit. Hierdoor leer je je sterke kanten waarderen, en ga je ze bewust inzetten.

Om te beginnen een sterke persoonlijkheid te worden, is het goed je eerst te verdiepen in alle omstandigheden die je last bezorgen. Ik geef je een opsomming met de meest voorkomende 'lasten':

 • je raakt overprikkeld in de enorme schoolcampussen met vaak tientallen opleidingen in een grote cluster aan gebouwen. Je hebt last van het drukke verkeer naar de campus, van de hordes mensen die door de gangen lopen, van het onoverzichtelijke rooster met onduidelijke aanwijzingen voor het lokaal waar je moet zijn, de doordringende geur van de kantine die om half 12 begint met het bakken van frietjes en kroketten, en van de muffe geur van regenjassen, opeengepakte mensen in een lokaal waar het raam niet open staat, etcetera. Als je er goed bij nadenkt heb je al 100 prikkels met bijbehorende emoties ("ik wil hier weg!")  verwerkt voor je goed en wel in het lokaal zit.Foto door chiranjeeb mitra van Unsplash


 • niet alleen je hersenen werken op volle toeren, je gevoel en intuïtie doen het ook uitstekend. Dat is een mooie eigenschap, die je uiteindelijk veel profijt op zal leveren. Maar in het schoolsysteem werkt dit helaas soms contraproductief. Je voelt je vaak niet prettig bij docenten die zich als autoriteit opstellen. "Waarom móet ik dit precies op jóu manier doen?" schiet er door je hoofd. Maar je weet dat er geen zinnig gesprek te voeren is met deze docent. En ook al leg je je er bij neer, het kost je bakken energie om je in zo'n omgeving te handhaven en je aan te passen. 
 • het hele schoolsysteem is er ondanks alle vernieuwingen nog steeds grotendeels op gebaseerd om grote groepen studenten door vastomlijnde hoepels te laten springen. "Zo doet wij dat hier, dit staat in de eisen van de module, kijk maar in het studierooster, we kunnen niet voor iedereen een uitzondering gaan maken", etcetera. Een hoogsensitief brein protesteert daar voortdurend tegen, en een hoogsensitieve student gaat zich afvragen: "Ja, maar waaròm dan, wat draagt dit bij, wat hebben we hier aan? ". Helaas zitten de meeste docenten niet op deze vragen te wachten, en zul je je zeer gefrustreerd voelen als je hier niet goed mee leert omgaan. Het tegenovergestelde komt ook voor. Dan verdringt de hoogsensitieve student zijn eigen karakter, past zich aan aan wat er van hem of haar verwacht wordt, en probeert maar zo goed mogelijk door de studie heen te komen.

De talentenkant is er gelukkig ook:

 • een hoogsensitieve student streeft vaak naar samenhang, en leert bij voorkeur geen losse feiten uit het hoofd. De student zoekt actief naar betekenis, naar overlap en naar synthese. Dat is zeer waardevol in onze maatschappij, ook al realiseren veel niet-hoogsensitieve personen zich dit vaak niet. Onze wereld bestaat allang niet meer uit losse instanties, losse kennis en losse protocollen. Of, beter gezegd, het bestaat allemaal nog wel, maar loopt steeds vaker totaal in het honderd. Alles hangt met alles samen, hoor je wel eens zeggen. Vakgebieden overlappen elkaar, een mens is meer dan een "medisch probleem", of een "psychologisch probleem". En een effectieve werkvloer is meer dan "losse mensen die hun kennis optimaliseren". Er speelt zoveel mee, dat invloed heeft op het functioneren van mensen, groepen, families, scholen en bedrijven. Daarin komt de hoogsensitieve student tot zijn recht, want het zoeken naar samenhang in plaats van het uit elkaar rafelen en 'platslaan' van de werkelijkheid is één van de grote kwaliteiten van een hoogsensitieve student.Foto door Emma Gossett van Unsplash


 • een hoogsensitieve student is consciëntieus, hij of zij wil goed werk leveren, heeft oog voor details en maakt zich er over het algemeen niet gemakkelijk van af. Tenzij de student uit het lood is geslagen door het hele systeem, en het niet meer ziet zitten. Maar van huis uit is een hoogsensitief persoon ijverig en precies, en heeft oog voor het functioneren van de hele groep. Daarom kan een hoogsensitieve student heel goed aangeven wie met wie goed samenwerkt, welke docenten echt oog voor de student hebben, hoe de totale sfeer van de opleiding is, waar de punten zitten die niet goed zijn voor prikkelgevoelige studenten. Elaine Aron, de 'moeder' van hoogsensitieve personen (zij heeft hoogsensitiviteit als eerste onderzocht en bewezen, en op de kaart gezet!), geeft in één van haar boeken aan dat elk team een paar hoogsensitieve personen zou moeten bevatten, omdat ze zo goed aanvoelen waar de 'zwakke plekken' zitten, of het team goed in balans is en goed samenwerkt. Ditzelfde geldt volgens mij voor studenten. In elke studentenraad of studentencommissie zouden een paar hoogsensitieve studenten moeten zitten, omdat zij kunnen vertellen hoe de sfeer is, hoe effectief het onderwijs is, of de eisen redelijk zijn of niet meer, en creatieve oplossingen kunnen verzinnen om dit te verbeteren. 


Welke studiekeuze past bij een hoogsensitieve student?

Als je hoogsensitief bent, is het belangrijk om goed na te denken èn te durven aanvóelen wat er echt bij jouw persoonlijkheid past. Er zijn veel hoogsensitieve personen, die in het verleden kozen voor een studie of beroep omdat hun omgeving dat een goed keuze vond. Niet zelden is dit gebaseerd op "een baan met een goed salaris en goede toekomstperspectieven", waarbij ook de kansen op de arbeidsmarkt en de status van het beroep meespeelt. Dit is best te begrijpen, ouders en andere belangrijke personen uit de omgeving van de hoogsensitieve student, gunnen de student natuurlijk het beste en willen graag meedenken over wat in hun ogen dat beste dan zou kunnen zijn.

Een hoogsensitieve student met één of zelfs twee hoogsensitieve ouders die hun hoogsensitiviteit omarmen hebben geluk. Zij zullen waarschijnlijk goede gesprekken kunnen voeren, over wat echt past bij de student. Het gaat een hoogsensitief persoon meestal niet persé om veel geld, maar meer om genóeg geld om een goed leven op te bouwen. Meestal is het niet de droom van een hoogsensitief persoon om rijk te worden. En het is belangrijk om daar rekening mee te houden, en niet een studie te kiezen omdàt het zo goed verdient, als je dat eigenlijk niet een heel belangrijk uitgangspunt voor je leven vindt. Ook status en aanzien is meestal niet een hele belangrijke drijfveer voor een hoogsensitief persoon. Maar ook hier geldt, dat we soms beïnvloed worden door de omgeving, die dit wel belangrijk vindt. Zeker in onze maatschappij, waar succes nog vaak wordt verbonden met geld en status. Het is ook niet persé een foute drijfveer, maar het punt is dat het vaak geen hoogsensitieve drijfveer is. Als je ergens een stemmetje diep in jezelf hoort zeggen dat je eigenlijk helemaal geen bedrijfskunde wilt studeren, maar dat je eigenlijk liever een taal wilt studeren, of verpleegkunde, of psychologie, kunst, social works of fysiotherapie, dan is het de kunst om voor jezelf op te komen. Het is levenskunst om jezelf te blijven, te kiezen voor wat ècht bij je past, en niet het leven te kiezen dat andere mensen voor je hebben bedacht. Niet eenvoudig, maar het helpt als je ermee begint om te denken: "Ik ben hoogsensitief, en daar wil ik mezelf om te beginnen van harte mee feliciteren". En vervolgens begin je aan de reis naar jezelf! De mooiste, meest betekenisvolle keuze die je kunt maken, als je een krachtig hoogsensitief persoon wilt worden.


Beroepen die goed passen bij een hoogsensitief persoon

Je ziet vaak dat hoogsensitieve personen het meest gelukkig worden, als ze een beroep uitoefenen waarin ze voelen dat het betekenis heeft. Hoogsensitieve personen willen graag dat hun werk een belangrijke bijdrage levert voor andere mensen, dat 'we' er echt iets aan hebben. Daarom voelt een hoogsensitief persoon zich vaak niet gelukkig in omgeving die erg gericht is op veel geld verdienen, status, carrière maken en materiële rijkdom. 

Werk dat past bij hoogsensitieve personen is bijvoorbeeld: docent of onderwijzer, kindercoach, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist, psychomotorisch therapeut, gastvrouw of receptionist (ontvangen van nieuwe klanten), werk in de kinderopvang, al het werk waarbij persoonlijk contact belangrijk is (kapper, maatschappelijk werker, winkelier, werken in een theehuis, vrijwilliger bij de kindertelefoon, vrijwillig 'maatje' zijn van een persoon die begeleiding of gezelschap nodig heeft) en werk waarin iets van zingeving zit door middel van kunst, muziek of natuur (musicus, schilder, beeldhouwer, boswachter, natuurbeschermer).


Gratis professionele HSP test om je hoogsensitieve eigenschappen te ontdekken?

Doe de  HSP 3-in-1 Test van Instituut EszenzZ ©. Na het invullen van de test kun je zelf al goed inschatten of je veel hoogsensitieve eigenschappen bezit en of er sprake is van veel ervaren lasten. Als je hierover door wilt praten, kunt je uiteraard contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek, bel of app dan 06 4000 9993. Je krijgt dezelfde dag mijn reactie. De link naar de test vind je op de homepage.

Hier kun je een PDF-bestand van de HSP test downloaden en deze in alle rust en privacy invullen.
testvoorhspb.pdf (194.76KB)
Hier kun je een PDF-bestand van de HSP test downloaden en deze in alle rust en privacy invullen.
testvoorhspb.pdf (194.76KB)

E-mailen
Bellen
Map
Instagram